Κωνσταντινίδου Κατερίνα, Φιλόλογος

Κωνσταντινίδου Κατερίνα, Φιλόλογος

Η αγάπη για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων έγκειται στην επιθυμία μου να δημιουργήσω κι άλλους «φίλους» του «λόγου». Στα Φροντιστήρια Δημήτρια όλοι έχουμε ένα «λόγο» να είμαστε «φίλοι», με σκοπό την κοινή εξέλιξη κι επιτυχία των μαθητών μας.

Facebook Twitter Google+ Pinterest