Αντωνιάδου Όλγα, Φιλόλογος

Αντωνιάδου Όλγα, Φιλόλογος

Η πάνω από δέκα χρόνια αδιάκοπτη παρουσία μου στα ΔΗΜΗΤΡΙΑ αποδεικνύει απερίφραστα ότι το συγκεκριμένο φροντιστήριο δεν αποτελεί για μένα απλά έναν εργασιακό χώρο αλλά μια δυνατή ομάδα με κοινούς στόχους και όραμα. Πράγματι, ηυποστήριξη και η ενίσχυση των παιδιών τόσο σε γνωστικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο, που είναι κλειδί για την επιτυχία, αποτελεί πάντα το κύριο μέλημά μου.

Facebook Twitter Google+ Pinterest