Διαγωνίσματα 2017-18

 Κάντε κλικ στους υπογραμμισμένους τίτλους μαθημάτων για λήψη των θεμάτων.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2ΟΥ  ΚΥΚΛΟΥ 2017-2018

Γ΄ Λυκείου

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΘΕΤΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ

Σάββατο 16/12/17

1700-2000

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ.

Τετάρτη 03/01/18

900-1200

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

Α.Ε.Π.Π.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Σάββατο 27/01/18

1700-2000

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.

Σάββατο 03/02/18

1700-2000

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Σάββατο 24/02/18

1700-2000

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ.

Α.Ο.Θ.

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ.

Β΄ Λυκείου

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΘΕΤΙΚΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ

Σάββατο 13/01/18

1500-1700

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ

Σάββατο 27/01/18

1500-1700

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Σάββατο 03/02/18

1500-1700

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ

Σάββατο 24/02/18

1500-1700

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Σάββατο 10/03/18

1500-1700

ΧΗΜΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Α΄ Λυκείου

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

Σάββατο 13/01/18

1500-1700

ΑΛΓΕΒΡΑ/ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Σάββατο 27/01/18

1500-1700

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Σάββατο 03/02/18

1500-1700

ΦΥΣΙΚΗ

Σάββατο 24/02/18

1500-1700

ΑΡΧΑΙΑ

Σάββατο 10/03/18

1500-1700

ΧΗΜΕΙΑ

Γ΄ Λυκείου ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

Τετάρτη 03/01/18

900-1200

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Σάββατο 27/01/18

1700-2000

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Σάββατο 03/02/18

1700-2000

ΑΟΔΕ   ΔΙΚΤΥΑ

Σάββατο 24/02/18

1700-2000

ΑΟΘ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2017-2018

 

Γ΄ Λυκείου

 

ΗΜΕΡΑ

ΘΕΤΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ

Σάββατο 07/10/17

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ.

Σάββατο 14/10/17

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

Α.Ε.Π.Π.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Σάββατο 21/10/17

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.

Σάββατο 04/11/17

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Σάββατο 25/11/17

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ.

Α.Ο.Θ.

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ.

 

Β΄ Λυκείου

 

ΗΜΕΡΑ

ΘΕΤΙΚΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ

Σάββατο 21/10/17

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ

Σάββατο 04/11/17

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Σάββατο 25/11/17

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ

Σάββατο 02/12/17

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Σάββατο 16/12/17

ΧΗΜΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

Α΄ Λυκείου

ΗΜΕΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

Σάββατο 21/10/17

ΑΛΓΕΒΡΑ/ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Σάββατο 04/11/17

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Σάββατο 25/11/17

ΦΥΣΙΚΗ

Σάββατο 02/12/17

ΑΡΧΑΙΑ

Σάββατο 16/12/17

ΧΗΜΕΙΑ

 

Γ΄ Λυκείου ΕΠΑΛ

 

ΗΜΕΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

Σάββατο 14/10/17

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Σάββατο 21/10/17

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Σάββατο 04/11/17

Δίκτυα  ΑΟΔΕ

Σάββατο 25/11/17

ΑΟΘ    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest